π˜Ώπ™–π™œ 𝟯 π˜Ώπ™–π™œ 𝙫𝙖𝙣 π™π™šπ™© π™€π™£π™—π™šπ™₯π™šπ™§π™ π™© 𝙨π™₯π™€π™§π™©π™šπ™£

De laatste dag met het mooie zonnetje van de vorige dag begonnen. Onder dit zonnetje begonnen onze 2 eerste gasttrainers van de dag met de warming up. Een mooi zicht met een groot lang lint van deelnemers en de extra deelnemers die speciaal voor de β€œdag van het onbeperkt sporten” waren gekomen

Na de warming up werd door de gasttrainers trainers Luigi Bruins en Ryan Koolwijk op het hoofdveld een training gegeven over passen en lopen. Hier werd de techniek die ze eerder in de week geleerd hebben terug gehaald en weer verbeterd. Na dit spel hadden de trainers een prachtig omschakel spel bedacht tussen het wisselen van verdedigingen en aanvallen.

Na het ochtendprogramma was het tijd voor de welbekende woensdagmiddag lunch van de voetbalschool. Door Leo, Hans en Martijn werd vanaf half 10 in de ochtend al heerlijke kibbeling gebakken. Deze werden vervolgens heerlijk gegeten door alle deelnemers en begeleiders, ook werden deze verkocht voor het goede doel.

Toen de buiken weer vol waren werd het tijd voor het middagprogramma. Vanuit Rotterdam is David Toxopeus aangekomen die na een bakje kibbeling zijn training ging starten. Hier werden de kinderen in groepjes van 6 verdeeld voor een heus champion league toernooi, waarbij ze in 90 seconden wedstrijdjes gingen spelen. Ze deden hierin partijtjes op klein en groot doel.

α΄…α΄€Ι’ α΄ α΄€Ι΄ Κœα΄‡α΄› α΄Ι΄Κ™α΄‡α΄˜α΄‡Κ€α΄‹α΄› sα΄˜α΄Κ€α΄›α΄‡Ι΄

De 21 extra deelnemers van mensen met een beperking waren verdeeld over de 8 groepen. Ze werden goed opgenomen in de teams en konden meedoen met de voetbal maar ook kennismaken met extra sporten die er waren zoals g-tennis, zitvolleybal en g-voetbal. Helaas was Petra Jongeneele ziek, dus helaas vandaag geen levensverhaal van een sporter met een beperking. Bij de tennis mochten de voetbalschoenen even uit en werd er getraind met een racket in plaats van de voeten. Door middel van spelletjes kreeg trainer Martijn van den Berg iedereen goed mee.

Op het 2e veld werd er door de ervaren trainer Theo Gorissen van het g-team van WHS, een training gegeven aan de deelnemers met en zonder een beperking. Hier werd in een speelse vorm de deelnemers voetballes gegeven waar het niet uit maakte wat je wel en niet kon.

Dit jaar was er ook zitvolleybal, door trainer Medhat Nesseem die speler was van het Nederlands team zitvolleybal en tegenwoordig trainer is in Tholen en Kapelle. Het zitvolleybal was weer een hele andere belevenis voor de deelnemers. Medhat gaf hen naast deze sport ook een soort les mee want, wat is eigenlijk gehandicapt? Niemand is perfect, iedereen heeft zo zijn beperkingen.

Rond 15.40 u kwam er een einde aan de trainingsrondes en werd het tijd voor waar het ook om draait….de overhandiging van de cheque! Door de verkoop van de oliebollen, verkoop van de kibbeling, inzameling van de lege flessen en donaties van sponsoren is er een geweldig bedrag van 6017 euro bij elkaar verzameld. Deze cheque werd door Danny Roeffel (trainer tijdens deze Voetbalschool, sponsor maar ook patiΓ«nt bij het ziekenhuis) uitgereikt aan de de afgevaardigde van Het van Weel Bethesda ziekenhuis onder toeziend oog van sponsoren, ouders, vrijwilligers en alle deelnemers van de Voetbalschool.

Ook werd er door voorzitter Martijn Reijngoudt stil gestaan bij het afscheid van 2 bestuursleden. Wim Snoep en John Verbraeken verlaten de stichting na deze editie, ze zijn bij alle 17 edities betrokken geweest! Ze zijn in de watten gelegd met bloemen, een canvas fotocollege, een dinerbon en kregen ze een enorm applaus voor hun inzet al die jaren op rij!

We kijken als Stichting Voetbalschool terug op wederom 3 fantastische dagen en we kijken weer uit naar volgend jaar.

Nogmaals dank aan de inzet de Vrienden van Siem, alle vrijwilligers, trainers, sponsoren, deelnemers, ouders en ieder die op hun manier heeft bijgedragen aan het succes van deze mooie editie!

Related Posts

dag 2

Errol Refos was de derde gasttrainer van de Voetbalschool. Hij verzorgde ook de warming-up waardoor de deelnemers goed van start konden met hun 2e intensieve dag vol met…

dag 1

Jaaaaaa de voetbalschool is weer gestart, dit jaar met 105 zeer enthousiaste deelnemers. De burgemeester opende de 17e editie en wenste iedereen heel veel sportiviteit en vooral…

inschrijven zitten vol

de inschrijvingen voor de voetbalschool zijn gestopt. mocht u vragen hebben of op onze reservelijst willen stuur dan een mail naar info@stichtingvoetbalschool.nl

de inschrijvingen voor de 17e editie van de voetbalschool

de voorbereidingen voor de voetbalschool zijn weer in volle gang en het voetbalseizoen is ook weer begonnen. In de herfst vakantie van 24 t/m 26 oktober is…

Dag 3 Dag van het onbeperkt sporten

Wat een drukte van jewelste aan de poorten van NOAD’67 door de jaarlijkse lege flessenactie. De deelnemers van de Voetbalschool hadden hun best gedaan om zoveel mogelijk…

Voetbalschool 2021 Dag 2

Wiljan Vloet verzorgde dinsdagochtend op een speelse manier een erg intensieve warming-up. Hij was duidelijk te horen voor ruim 100 kinderen op de volledige zijlijn. Wiljan verzorgde…